Les indústries de la llengua (I)

Una conseqüència més de la globalització és el desenvolupament de les esmentades “indústries de la llengua”, és a dir, de les “empreses que desenvolupen continguts i eines tecnològiques per al tractament automàtic de la llengua com ara la traducció automàtica o assistida, les tecnologies de la veu, el programari i els serveis de tractament i interpretació de les llengües, d’aprenentatge de llengües, etc. També en formen part les empreses que presten serveis lingüístics de traducció, interpretació, localització, subtitulació, doblatge, de producció de continguts i serveis de formació en llengües”. (Font Linguamón)

No és casualitat doncs, que els últims anys s’hagin posat en funcionament iniciatives orientades a enfortir i cohesionar aquest tipus d’empreses en diferents comunitats lingüístiques. Un exemple del que en podríem dir Clúster de multilingüisme el trobem al País Basc.

El 2010 es va constituir l’associació empresarial del sector d’indústries de la llengua de la comunitat basca, LAGUNE que es planteja com a objectiu prioritari fomentar, enfortir i cohesionar les industries de la llengua de la comunitat basca, mitjançant la millora de la competitivitat i la visibilitat del sector i dels seus associats. Continua llegint

Treball cooperatiu i polítiques lingüístiques per a la immigració

Una mostra de les oportunitats que ofereix Viquièdia és la pàgina dedicada a les Polítiques lingüístiques per a la immigració que s’ha construït mitjançant el treball cooperatiu d’un grup d’estudiants coordinats i dirigits pel professor Miquel Strubell.

La pàgina ofereix l’accés a fonts de primera mà de països amb llarga experiència en acolliment d’immigrants com són Israel, Canadà o Austràlia. També hi trobareu les informacions relatives a les diferents experiències i models europeus (Regne Unit, Holanda, Suïssa…) així com un espai especial dedicat al Quebec.

Més enllà de la importància de trobar ordenada, classificada i analitzada la informació, el fet de posar aquest coneixement a l’abast de tothom crec que és un bon exemple de com, mitjançant el treball cooperatiu podem avançar més sòlidament i més ràpidament com a professionals de la llengua.

Continua llegint