VERBUM Casa das Palabras de Vigo

VERBUM Casa das Palabras de Vigo és un museu dedicat a la comunicació que vol ser un espai cultural, lúdic i divulgatiu que permeti als visitants participar i interactuar amb els elements expositius.

Els eixos temàtics de l’exposició permanent  són:

Llenguatge i comunicació, les llengües ens fan humans tracta de la comunicació verbal (com parlem, que tenen en comú les diferents llengües, curiositats…) i de la comunicació no verbal (el gest, la imatge…) o d’altres llenguatges com el musical.

Literatura, els diferents gèneres literaris són una mostra de la creativitat i de les oportunitats que ens ofereixen les llengües.

Ciències, mostra la perspectiva científica de la comunicació.

Tecnologia, del telègraf a Internet passant per les indústries de la llengua.

Dins la línia de serveis del Museu, a més de les celebracions concretes vinculades a les llengües com són el dia de la llengua materna, el dia de la llengua gallega, etc. es duen a terme també diferents exposicions temporals.

Fa pocs dies han inaugurat l’exposició virtual Vigo, Ciudad Babel. El Verbum de la Diversidad Lingüística, exposició que us animem a visitar!

Comissari per a les Llengües Oficials del Canadà

El comissari per a les Llengües Oficials del Canadà, Graham Fraser  va parlar fa pocs dies a Barcelona. Alguns aspectes que em semblen especialment interessants:

– la creació del Comissari per a les Llengües Oficials és una mostra de la convicció que el bilingüisme és positiu per al Canadà

– el fet que el comissariat depengui directament del Parlament li dóna un cert marge de maniobra

– les dades sobre coneixement de les llengües oficials mostren que, encara que lentament, el coneixement del francès avança

– no hi ha una única via…. cada comunitat ha de trobar el seu camí.

Continua llegint

Linguamón – Casa de les Llengües

Us proposo començar aquest bloc presentant-vos el web de Linguamón – Casa de les Llengües, que és un dels organismes promotors d’aquest Postgrau.

Linguamón promou una visió del multilingüisme respectuós amb totes les llengües i ho fa a través del web multilingüe que inclou llengües dels cinc continents i amb graus diversos de reconeixement oficial. El web mostra un món lingüísticament plural i el decàleg fundacional explicita els principis que orienten la seva activitat.

Una de les línies d’actuació de Linguamón s’adreça al públic general per apropar-los a la font de coneixement i de riquesa que són les llengües. En concret, des de l’espai dedicat a la diversitat lingüística trobem diferents recursos:  Llengües del món, Mapes Vius! Col·leccions audiovisuals, Exposicions i Aprendre a l’escola. Continua llegint