Les organitzacions internacionals promouen l’aprenentatge de llengües

language-text-books-9970914Una mostra d’aquest interès, que és una necessitat important de les empreses i organitzacions europees, són les jornades anuals dedicades a: presentar els cursos disponibles; mostrar els avenços i recursos tecnològics per a l’aprenentatge de llengües; i presentar les noves contribucions de la recerca en diferents àrees de coneixement: psico-lingüística, educació, sociologia, etc. Continua llegint

Les polítiques de multilingüisme a Europa

La revista “Culture et Recherche” editada pel Ministeri de Cultura francès,  dedica el darrer número a la diversitat lingüística i el plurilingüisme. Pedro Chaves, administrador principal de la Unitat de Política i Multilingüisme de la Comissió Europea parla de les iniciatives de la Comissió per a la promoció del multilingüisme a Europa.

Per a Chaves una idea central i que ja s’inclou en els diferents informes de la Comissió és que Europa necessita treballadors qualificats que es puguin desplaçar i que tinguin bones competències lingüístiques. En l’article Chaves esmenta que la manca de competències lingüístiques és una de les barreres més importants per a la mobilitat interna a Europa, alhora que, la mobilitat afavoreix l’assoliment de competències lingüístiques. En aquesta línia són importants els programes d’educació orientats a l’aprenentatge de llengües al llarg de la vida o de formació permanent. Les recomanacions del Parlament Europeu “Competències clau per a l’aprenentatge permanent” esmenten, d’entre les 8 competències clau: la comunicació en llengua materna i la comunicació en llengües estrangeres.

En el mateix article, Chaves posa com a exemple de l’interès en el desenvolupament d’eines per a l’elaboració de polítiques tres projectes europeus de recerca: Continua llegint

El coneixement de llengües una oportunitat per a les empreses?

S’han presentat ls resultats del debat organitzat a Brussel·les per la Comissió europea sobre llengua i empresa.
En el curs del debat, el president de l’Observatori de Plurilingüisme, Christian Tremblay ha subratllat l’emergència del plurilingüisme com un valor central en el món dels negocis. El predomini de ?tot en anglès’ ha acabat; la gestió de les empreses ara inclou la diversitat lingüística com un element essencial de la seva identitat, i també de la cohesió i el benestar dels treballadors.
Per a la secretaria general del Fòrum Europeu Multimèdia, Margaretha Mazura,  els dos aspectes clau d’una empresa pròspera són: conèixer la llengua del client per comunicar millor i conèixer la cultura del client per satisfer millor les seves necessitats. Continua llegint