Llengües i poder

Juan Carlos Moreno, professor de la Universitat Autònoma de Madrid, parla sobre l’imperialisme lingüístic a la Univesitat de Heidelberg.

En aquesta breu seqüència, J.C. Moreno mostra el punt de vista neoimperialista que justifica la tria de llengües en funció del pes econòmic i demogràfic de les llengües. Per fer-ho, comenta publicacions  recents (Instituto Cervantes, Fundación Telefónica…) que sota el pretext de presentar el valor econòmic de l’espanyol,  el que fan és mostrar

– la justificació econòmica de la marginació i manca de suport a les llengües amb pocs parlants
– la justificació econòmica de l’imperialisme lingüístic associat a l’imperialisme econòmic.

[SWF]http://www.youtube.com/watch?v=yhcGfJCF0_U&feature=youtu.be, 425, 350[/SWF]