Llengües i poder

Juan Carlos Moreno, professor de la Universitat Autònoma de Madrid, parla sobre l’imperialisme lingüístic a la Univesitat de Heidelberg.

En aquesta breu seqüència, J.C. Moreno mostra el punt de vista neoimperialista que justifica la tria de llengües en funció del pes econòmic i demogràfic de les llengües. Per fer-ho, comenta publicacions  recents (Instituto Cervantes, Fundación Telefónica…) que sota el pretext de presentar el valor econòmic de l’espanyol,  el que fan és mostrar

– la justificació econòmica de la marginació i manca de suport a les llengües amb pocs parlants
– la justificació econòmica de l’imperialisme lingüístic associat a l’imperialisme econòmic.

[SWF]http://www.youtube.com/watch?v=yhcGfJCF0_U&feature=youtu.be, 425, 350[/SWF]

Diversitat lingüística i canvis en les polítiques d'integració

Recentment s’ha posat en funcionament el grup de recerca RECODE .

Recode és un programa de xarxes que es proposa analitzar en quina mesura els processos de transnacionalització, immigració, mobilitat religiosa i diferenciació cultural poden implicar un nou tipus de conflicte social en les societats postindustrials.
La idea principal és que aquesta diversitat s’està desenvolupant a nivell global mundial, i especialment, en les societats d’estil europeu on els drets socials, les polítiques supranacionals i la diversitat cultural gaudeixen d’un considerable, encara que contradictori, grau de legitimitat. En aquest sentit, Canadà ofereix algunes semblances i contratos interessants en relació a Europa. El grup el formen investigadors europeus i canadencs.

A les sessions de treball del 5 i 6 de maig que es faran a Helsinki hi participen els professors Ferran Requejo, de la Universitat Pompeu Fabra i Albert Branchadell, de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Continua llegint

Relats de la segona generació: l’experiència de les filles i fills dels immigrants asiàtics al nostre país

Casa Àsia va organitzar la taula rodona ‘Relats de la segona generació: l’experiència de les filles i fills dels immigrants asiàtics al nostre país’. Va ser molt interessant conèixer de primera ma les opinions i els sentiments de joves del Pakistan, la Xina, Bangla Desh, les Filipines i l´Índia.

Com incorporar les llengües del país d’acollida a la seva vida diària sense perdre les llengües i cultures familiars és un dels temes importants que les famílies es plantegen en el seu dia a dia. Continua llegint

Comissari per a les Llengües Oficials del Canadà

El comissari per a les Llengües Oficials del Canadà, Graham Fraser  va parlar fa pocs dies a Barcelona. Alguns aspectes que em semblen especialment interessants:

– la creació del Comissari per a les Llengües Oficials és una mostra de la convicció que el bilingüisme és positiu per al Canadà

– el fet que el comissariat depengui directament del Parlament li dóna un cert marge de maniobra

– les dades sobre coneixement de les llengües oficials mostren que, encara que lentament, el coneixement del francès avança

– no hi ha una única via…. cada comunitat ha de trobar el seu camí.

Continua llegint