Avantatges psicològics (afectius i de conducta) del bilingüisme precoç als Estats Units

A l’article “The Forgotten Treasure: Bilingualism and Asian Children’s Emotional and Behavioral Health” la doctora Wen-Jui Han i el doctor Chien-Chung Huang descriuen els resultats d’un estudi en què comparaven el desenvolupament cognitiu i social de tres mostres de nens d’origen asiàtic: una de nens bilingües, una segona de nens monolingües de llengua asiàtica i la tercera, de nens monolingües de llengua anglesa.

Continua llegint