Informe del “Civil Society Platform on Multilingualism”

Us recomanem la lectura d’un document elaborat per la Plataforma de la Societat Civil sobre el Multilingüisme, publicat el juny de 2011. Es diu “Policy Recommendations for the Promotion of Multilingualism in the European Union“. Té 64 pàgines, més annexos.

A les conclusions, que es poden llegir a la p. 64, hom constata la necessitat de més recerques sobre les polítiques i eines més adeqÿades per promoure el plurilingüisme personal, i també proposen la creació d’un Observatori Lingüístic.  Estarem atents per si surt una convocatòria en aquest sentit!

Deixa un comentari