Cursos de català a l’Escola de Llengües de la UOC

L’Escola de Llengües de la UOC ofereix cursos semestrals d’anglès, francès, alemany, japonès, xinès i català. Tots aquests comencen el febrer.

Els cursos de Català són de tres nivells: Suficiència, Intermedi i Bàsic. Els nivells Intermedi i Suficiència són per a persones que capaces d’utilitzar la llengua catalana en situacions quotidianes i mitjanament formals. S’adeqüen a les necessitats de la comunitat universitària, de tota mena de professionals i del públic en general.
La formació té com a objectiu complementari preparar els estudiants per a presentar-se als exàmens interuniversitaris que permetran obtenir una certificació oficial, homologada per la Generalitat de Catalunya, dels nivells intermedi (antic nivell B) i de suficiència (antic nivell C). Un cop superat el curs en qüestió, l’estudiant es podrà inscriure a aquestes proves, que la UOC organitza a continuació dels cursos.
Per satisfer les necessitats de persones sense coneixements de català, però amb coneixements de l’espanyol, la UOC també ofereix el curs Català Bàsic a través del seu Campus en castellà.

Clica per a més informació sobre els cursos de català.

Deixa un comentari