Avantatges psicològics (afectius i de conducta) del bilingüisme precoç als Estats Units

A l’article “The Forgotten Treasure: Bilingualism and Asian Children’s Emotional and Behavioral Health” la doctora Wen-Jui Han i el doctor Chien-Chung Huang descriuen els resultats d’un estudi en què comparaven el desenvolupament cognitiu i social de tres mostres de nens d’origen asiàtic: una de nens bilingües, una segona de nens monolingües de llengua asiàtica i la tercera, de nens monolingües de llengua anglesa.

Una ressenya a http://psychnews.psychiatryonline.org/newsarticle.aspx?articleid=113560 explica els seus problemes internalitzats (l’aparent existència d’ansietat, solitud, baixa autoestima i tristesa) i les conductes externalitzades (la freqüència de discussions i baralles, atacs de ràbia, actuacions impulsives i perturbacions de les activitats a l’entorn). En entrar al jardí d’infància els nivells eren semblants, però a cinquè curs els problemes dels nens bilingües eren menors que els dels que només sabien anglès. Conclouen així: “By fifth grade, fluent bilingual and non–English-dominant bilingual children had the lowest levels of internalizing and externalizing behaviors, whereas non–English-monolingual children had the highest levels of both behavior problems. Our data suggest emotional and behavioral benefits of being bilingual.”

Vegeu el resum de l’article, fet pels autors, a http://ajph.aphapublications.org/doi/abs/10.2105/AJPH.2009.174219

Vegeu també “Growing up bilingual is so good for you!”, per Hope Gillette, a http://saludify.com/bilingual-children-health-benefits/

Deixa un comentari