Ideologies i pràctiques lingüístiques a França i Espanya

El 2011 Claire Miranda Donneky va presentar la seva tesi doctoral a la University of Newcastle-Upon-Tyne (Anglaterra): “Language Ideologies and Language Practices in France and Spain: The Case of Breton, Occitan, Catalan and Galician”.

“The aim of this dissertation is to investigate the situation of minoritised languages in France and Spain, by developing a comparative framework for the analysis, and taking into account the theoretical and empirical sociolinguistic research context with regard to language planning and language ideologies.”

Claire Donneky ha comptat amb la col·laboració del professor Josep Cru en la realització del seu treball, que ha estat supervisat per Ian Mackenzie i Rosaleen Howard

Aquesta tesi, de 263 pp., es pot consultar aquí (PDF).

Deixa un comentari