Documents Internacionals sobre Multilingüisme

FLa Càtedra de Multilingüisme de la UOC té a disposició dels interessats vuit documents d’abast europeu i internacional sobre multilingüisme i economia.

Més…

(a) Documents Internacionals de Referència. Volum 192 pp. 2008. http://www.uoc.edu/portal/ca/catedra_multilinguisme/_resources/documents/documents_internacionals_de_refrxncia_sobre_multilingueisme.pdf

  • Una nova estratègia marc per al multilingüisme. Comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions Brussel·les, 22.11.2005. COM(2005) 596 final (pp. 5-36)
  • ELAN: Efectes de la manca de competències lingüístiques de les empreses sobre l’economia europea. Aquest text és una traducció no oficial del Resum executiu de l’estudi Elan: Effects on the European Economy of Shortages of Foreign language Skills in Enterprise, encarregat per la Direcció General d’Educació i Cultura de la Comissió Europea el mes de desembre de 2005, i publicat el 2007 (pp. 37-47)
  • Informe final del Grup d’Alt Nivell sobre Multilingüisme (HLGM). Aquest text és una traducció no oficial de l’Informe final del Grup d’Alt Nivell sobre Multilingüisme (HLGM) de la Comissió Europea, 2007 (pp. 49-91)

(b) Documents internacionals de referencia sobre multilingüisme. Volum 2. 42 pp. 2008. http://www.uoc.edu/portal/ca/catedra_multilinguisme/_resources/documents/Volum_2_documents_int_referxncia.pdf

  • El multilingüisme: un actiu per a Europa i un compromís conjunt.  Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions. Brussel·les, 18 de setembre de 2008 (pp. 5-22)
  • Les llengües fan negoci. Recomanacions del Fòrum Empresarial sobre Multilingüisme creat per la Comissió Europea. 2008 (pp. 23-40)

(c) Documents internacionals de referència sobre multilingüisme. Volum 3. 92 pp. 2012. http://www.uoc.edu/portal/ca/catedra_multilinguisme/_resources/documents/Documents_internacionals_vol_3_DEF.pdf

  •  La guia lingüística per a les empreses europees. Comuniqueu-vos amb èxit a les vostres operacions comercials internacionals. 2011 (pp. 5-43)
  • Informe sobre les estratègies de gestió lingüística i les bones practiques a les PIME europees: el projecte PIMLICO. Document de síntesi i recomanacions. 2011 (pp. 45-53)
  • Llengües per a l’ocupació. Oferint competències multilingües comunicatives al mercat laboral. Informe del grup de treball temàtic “Llengües per a l’Ocupació”. Marc Estratègic Europeu per a l’Educació i la Formació (ET 2020). 2011 (pp. 55-89)

Deixa un comentari