“Maintaining Languages, Developing Multilingualism”

Nueva imagenMiquel Strubell, professor dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC, participa al Congrés “Maintaining Languages, Developing Multilingualism” a la Universitat de Viena els dies 10 i 11 de juny.

Resum:

Les diferències culturals (en el sentit més ampli del terme) a Europa han tendit a ser vistes en termes de la dimensió est- oest. No obstant això, no són molt clares les diferències nord-sud en la cultura política d’Europa, pel que fa al manteniment de la diversitat lingüística. Els exemples es poden extreure de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i des del context de la parla catalana.

Més informació

Deixa un comentari