“Ley de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón” (2013)

Algunes persones ens han demanat quines reformes introdueix la nova llei de llengües aprovada ahir per les Corts d’Aragó. Hem fet una Comparativa a doble columna, que permet comparar el text de la llei de 2009 amb l’ara aprovat, que si no ens errem, és exactament el mateix text que el del projecte del llei presentat a finals de 2012. 

S’hi pot comprovar que totes els apartats que es referien a la paraula “català” han estat suprimits (per ex., les referències a l’Estatut d’Autonomia de 1996 o a la Llei 3/1999 de Patrimoni Cultural Aragonès).

Deixa un comentari