Documents sobre l’estudi ELAN.CAT, consultables en línia

La Càtedra de Multilingüisme de la UOC té disponibles vuit documents sobre l’estudi ELAN.CAT, en què ens demanàvem si les empreses catalanes (i sobretot les exportadores) són prou multilingües. Hem cregut convenient detallar-los a continuació, en ordre cronològic, amb els corresponents enllaços:

Més

DYM (2009). Explotació ELAN.cat. Informe de resultats. Informe inèdit. Barcelona: DYM Market Research. Octubre. 196 pp. (Powerpoint/PDF):  http://cv.uoc.edu/~grc0_003638_web/2009%20DYM%20ELAN_CAT%20quant.pdf

Marí, I. (2009). “Primers resultats de l’estudi ELAN.cat: el català en el multilingüisme de les empreses catalanes.” Llengua i Ús 45: 109-119:  http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/225989/307562

Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC (2010). L’estudi / El estudio / Study ELAN.cat. Són prou multilingües les empreses catalanes? 20 pp. (amb text en espanyol i angles: ¿Son lo bastante multilingües las empresas catalanas? Are Catalan businesses multilingual enough?): http://cv.uoc.edu/~grc0_003638_web/2010_ELAN-CAT_CAT_ES_EN.pdf (amb text en francès i alemany: Les entreprises catalanes sont-elles suffisamment multilingues ? Sind die katalanischen Unternehmen mehrsprachig genug?): http://cv.uoc.edu/~grc0_003638_web/2010_ELAN-CAT_CAT_FR_DE.pdf

DYM (2010). Explotació ELAN.cat. Informe fase qualitativa. Informe inèdit. Barcelona: DYM Market Research. Abril. 99 pp. (Powerpoint/PDF):  http://cv.uoc.edu/~grc0_003638_web/2010%20DYM%20ELAN_CAT%20quali.pdf

Strubell, M. (2010) Le multilinguisme dans la vie économique de la Catalogne: L’étude ELAN.cat. Seminari Présence, poids et valeur des langues romanes dans la société de la connaissance. Paris: Union Latine (PowerPoint, en format PDF). http://cv.uoc.edu/~grc0_003638_web/2010_ELAN_UOC-fr_DEF.pdf

Marí, I.; Strubell, M. (2011). “L’estudi ELAN.cat, més enllà de l’anàlisi de les necessitats multilingües de l’economia catalana: perspectives d’acció”. A M. Strubell i I. Marí (eds.), Mercat global i mercat local: implicacions per al multilingüisme de l’empresa: 113-122. Barcelona: Editorial UOC. Marí, I.; Strubell, M. (2011). “L’estudi ELAN.cat, més enllà de l’anàlisi de les necessitats multilingües de l’economia catalana: perspectives d’acció”. A M. Strubell i I. Marí (eds.), Mercat global i mercat local: implicacions per al multilingüisme de l’empresa: 113-122. Barcelona: Editorial UOC. http://cv.uoc.edu/~grc0_003638_web/2011%20CUIMP%20Mercat%20Global%20STRUBELL%20MARI.pdf

Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC (2011).Opuscle: El multilingüisme a les empreses catalanes. Estudi ELAN.CAT. 28 pp. (amb textos en castellà, anglès i francès: El multilingüismo en las empresas Catalanas. Estudio ELAN.CAT / Multilingualism in Catalan companies. The ELAN.CAT Study / Le multilingüisme dans les entreprises catalanes. Étude ELAN.CAT): http://cv.uoc.edu/~grc0_003638_web/2011_ELAN2_DEF.pdf

DYM (2012). L’estudi ELAN.cat. Són prou multilingües les empreses catalanes? Informe sobre els resultats de la fase qualitativa. Informe inèdit encarregat per la Càtedra de Multilingüisme de la UOC. 53 pp. http://cv.uoc.edu/~grc0_003638_web/2012%20ELAN_CAT_quali.pdf

Strubell, Miquel; Marí, Isidor ( ). Localisation and globalisation in Catalan companies’ language policies. Journal of Multilingual and Multicultural Development. Proposed issue on “Multilingualism in Companies”. 25 pp. Pendent d’acceptació.  http://cv.uoc.edu/~grc0_003638_web/2014%20STRUBELL%20MARI%20JMMD%20Localisation_and_globalisation%20_in_Catalan_companies_language_policies_DEF.pdf

A més, en un to més lleuger, us oferim  http://intranet.osrt.uoc.edu/web/viu, on podeu clicar a “Multilingüisme a les empreses catalanes“. Què representen les exportacions catalanes dins del total espanyol? Quins territoris són els principals mercats de les empreses catalanes? Quines llengües fan servir les empreses catalanes a l’estranger?

 

[Vegeu també AQUÍ]

 

Deixa un comentari