In Memoriam John J. Gumperz (1922-2013)

John_GUMPERZ Acaba de morir, als 90 anys, el gran sociolingüista nordamericà John Gumperz. Professor de la University of California a Berkeley . Va ser el desenvolupador de l’etnografia de la comunicació, conjuntament amb Dell Hymes. En concret es va dedicar a la “sociolingüística interaccional”, partint dels seus estudis sobre les varietats dialectals de llengües de l’Índia, en què incloïa els aspectes socials d’aquesta variació i, sobretot, els diferents nivells de poder dels parlants de diferents varietats. Va fer recerques en el camp de l’alternança de codis (“code-switching”), amb estudis de camp a Noruega, i ha estat influent en les subdisciplines de la sociolingüística, l’anàlisi del discurs, l’antropologia lingüística, i l’antropologia urbana. Fou el primer president de la International Pragmatics Association (IPrA), entre 1986 i 1990.

Podeu consultar la seva extensíssima bibliografia aquí. A la Biblioteca de la UOC tenim un influent llibre seu: Discourse strategies (col. Studies in Interactional Sociolinguistics, vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press, 1982, ISBN 0521288967, topogràfic H9734). En podeu veure el sumari aquí. Descriptors: comunicació oral, sociolingüística.

Algú s’anima a fer una entrada seva a la viquipèdia? Teniu una bona base si treballeu a partir de la versió anglesa: http://en.wikipedia.org/wiki/John_J._Gumperz

Deixa un comentari