“Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català”

Aquests dies ha arribat al públic una nova publicació sociolingüística: Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català. Es tracta d’una col·lecció de recerques inèdites d’investigadors vinculats al Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Universitat de Barcelona entorn d’un dels temes més importants per a les dinàmiques idiomàtiques al nostre país: la relació entre els aprenentatges lingüístics i els usos efectius de les llengües…

Continguts de les seves 112 pàgines:

   1. Breu presentació de F. Xavier Vila, director del CUSC i editor del volum.

   2. «Algunes bases per a la recerca sociolingüística en sentit ampli» del mateix autor.

   3. «Estratègies comunicatives a l’aula», de Carles de Rosselló i Peralta

   4. «Sobre la història i l’extensió de la norma de convergència lingüística a Catalunya», de Xavier Vila i Mireia Galindo.

   5. «”Et dóna la base”: Itineraris biogràfics d’adquisició i ús del català del jovent castellanoparlant de Sabadell i Santa Coloma de Gramenet», Vanessa Bretxa i M. Àngels Parera.

   6. «Usos lingüístics dels gallecs a Catalunya», de. Sabela Labraña.

   7. «Repertori lingüístic quadrilingüe i usos lingüístics de les famílies nipocatalanes / nipocastellanes residents a Catalunya», de la Makiko Fukuda.

   8. «Estabilitat i canvi de la llengua inicial en els usos lingüístics interpersonals. Una anàlisi comparativa del País Valencià, la Franja, les Illes Balears i Catalunya», de Natxo Sorolla.

   9. «L’anglès com a llengua global», d’Albert Bastardas.

Trobareu molta més informació de l’obra al blog de la Xarxa CRUSCAT, http://blocs.iec.cat/cruscat/publicacions/xc/posar-hi-la-base/ i també al bloc de l’editor de l’obra, .

Ah! I en passem un exemplar a la biblioteca perquè qualsevol membre de la comunitat de la UOC el pugui consultar. Paga la pena!

[M.Strubell]

Deixa un comentari