“Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català”

Aquests dies ha arribat al públic una nova publicació sociolingüística: Posar-hi la base. Usos i aprenentatges lingüístics en el domini català. Es tracta d’una col·lecció de recerques inèdites d’investigadors vinculats al Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Universitat de Barcelona entorn d’un dels temes més importants per a les dinàmiques idiomàtiques al nostre país: la relació entre els aprenentatges lingüístics i els usos efectius de les llengües…

Continguts de les seves 112 pàgines:

   1. Breu presentació de F. Xavier Vila, director del CUSC i editor del volum.

   2. «Algunes bases per a la recerca sociolingüística en sentit ampli» del mateix autor.

   3. «Estratègies comunicatives a l’aula», de Carles de Rosselló i Peralta

   4. «Sobre la història i l’extensió de la norma de convergència lingüística a Catalunya», de Xavier Vila i Mireia Galindo.

   5. «”Et dóna la base”: Itineraris biogràfics d’adquisició i ús del català del jovent castellanoparlant de Sabadell i Santa Coloma de Gramenet», Vanessa Bretxa i M. Àngels Parera.

   6. «Usos lingüístics dels gallecs a Catalunya», de. Sabela Labraña.

   7. «Repertori lingüístic quadrilingüe i usos lingüístics de les famílies nipocatalanes / nipocastellanes residents a Catalunya», de la Makiko Fukuda.

   8. «Estabilitat i canvi de la llengua inicial en els usos lingüístics interpersonals. Una anàlisi comparativa del País Valencià, la Franja, les Illes Balears i Catalunya», de Natxo Sorolla.

   9. «L’anglès com a llengua global», d’Albert Bastardas.

Trobareu molta més informació de l’obra al blog de la Xarxa CRUSCAT, http://blocs.iec.cat/cruscat/publicacions/xc/posar-hi-la-base/ i també al bloc de l’editor de l’obra, .

Ah! I en passem un exemplar a la biblioteca perquè qualsevol membre de la comunitat de la UOC el pugui consultar. Paga la pena!

[M.Strubell]

Nou president de la Societat Catalana de Sociolingüística

jpujolarL’Assemblea de la Societat Catalana de Sociolingüística (SOCS) ha escollit com a president Joan Pujolar, sociolingüista i professor del Grau de Llengua i literatura catalanes dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC, en substitució de Joaquim Torres, que havia esgotat els dos mandats reglamentaris.

La SOCS és una societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans adscrita a la Secció Filològica. Més informació.

Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008: anàlisi. Volum II

Enquesta d’usos lingüístics de la població 2008: anàlisi. Volum II. Els factors clau de les llengües a Catalunya: edat, ocupació, classe social, lloc de naixement, territori i aprenentatge de català

Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 9
179 pàgines. 2013. ISBN: 978-84-393-8972-9

http://www20.gencat.cat/docs/Llengcat/Documents/Publicacions/BTPL/arxius/9_EULP_2008.pdf

“El volum II ofereix una visió complementària dels usos lingüístics. S’hi analitzen els factors clau de les llengües a Catalunya amb l’objectiu de donar resposta a qüestions tan rellevants com ara: Quin és el coneixement de llengües a Catalunya per franges d’edat? Quin és l’ús social del català segons les ocupacions i professions? Com influeix la classe social en l’ús del català? Quina distribució territorial tenen els usos lingüístics? Com ha evolucionat l’ús del català des de 2003? Quines són les principals tendències d’evolució sociolingüística?” Continua llegint