Més recerca sobre els avantatges del bilingüisme

El bilingüisme a més d’una font d’oportunitats de comunicació i de coneixement d’altres llengües i cultures, retarda l’envelliment del cervell. La recerca sobre el bilingüisme es viva arreu del món i recentment la Universitat de Kentucky ha fet públiques noves aportacions sobre els avantatges del bilingüisme. L’estudi dirigit pel professor Brian Gold d’aquesta universitat posa de manifest que el cervell dels bilingües és més eficient: parlar més d’una llengua protegeix el cervell dels efectes del desgast motivat per l’edat (“being fluent in more than one language protects against age-related cognitive declines”).COGNITIVE NEUROSCIENCE LABORATORY. UNIVERSITY OF KENTUCKY

L’estudi s’ha basat en les observacions d’un grup de persones bilingües (110) que parlaven dues o més de dues llengües des dels 10 anys o abans; una de les llengües ha estat l’anglès i hi ha hagut una gran diversitat pel que fa a les segones o terceres llengües.

De les diferents proves i observacions dutes a terme s’ha conclòs que no hi ha diferències rellevants en les activitats relacionades amb la “memòria” entre monolingües i bilingües. En canvi, en els experiments relacionats amb “tasques de percepció” els bilingües adults han estat més ràpids que els monolingües adults. El comportament de l’activitat cerebral observada en els adults bilingües ha estat similar al dels adults joves; és a dir, els bilingües adults utilitzen el seu cervell més eficientment que els monolingües de la mateixa edat:  “Their better performance appeared to require “less activation in several frontal brain regions linked with effortful processing.”

Aquests resultats semblen doncs suggerir que en el cas dels bilingües s’activa un mecanisme bàsic de commutació de tasques que és més avantatjós amb l’edat. És important destacar també que no s’han trobat diferències significatives en els volums de les regions cerebrals associades al llenguatge entre monolingües i bilingües.

Tot i les limitacions de l’experiment (atès el reduït nombre de casos observats) i les nombroses preguntes noves que suggereix, la professora de la Universitat de Pennsilvània Judith Kroll considera que l’estudi és una nova aportació a la recerca sobre els avantatges cognitius del bilingüisme en persones grans. D’alguna manera, els bilingües són com “malabaristes mentals” que activen constantment les seves llengües per triar en cada moment la necessària en l’acte comunicatiu.

Més informació: http://thechart.blogs.cnn.com/2013/01/08/lifelong-bilinguals-may-have-more-efficient-brains/#comments

Deixa un comentari