Les llengües al mercat global

Els ponents de la Jornada La diversitat lingüística i cultural com a factors de competitivitat van coincidir en el fet que la gestió de la diversitat lingüística i cultural de les empreses i organitzacions és una decisió estratègica essencial en un mercat global i local alhora.

[SWF]http://www.youtube.com/watch?v=64ECSsJru9M, 425, 350[/SWF]

Per a Custo Barcelona  “des del primer moment, l’empresa ha tingut relacions arreu del món, hem assumit que hem de conèixer la llengua i la cultura dels països on ens volem establir” (Pere Guirao). Per la seva banda, Tenesoya Pawlowsky (CPLS) apunta la necessitat d’una figura que faci de pont cultural, de catalitzador, per evitar els malentesos entre llengües i cultures; una bona gestió de les llengües i cultures en relació, dins i fora de l’organització, estalvia temps i contribueix a millorar el prestigi i la imatge de l’organització.

El professor Amado Alarcon va posar de manifest la importància de l’adequació al client i l’atenció personalitzada; la globalització no implica la pèrdua de les identitats i és precisament per aquest motiu, que saber satisfer les necessitats diferenciades de la clientela és una oportunitat de negoci que permet ampliar la quota de mercat. És així doncs, que totes les llengües tenen valor i una bona gestió de la diversitat permet posar-les en relació segons cada necessitat. D’aquesta manera, a Catalunya les empreses que volen oferir els seus serveis i productes han de tenir present aquesta realitat per millorar l’atenció al client i la satisfacció del personal. L’informe ELAN ja va posar de manifest que les empreses que tenen en compte les llengües tenen més oportunitats de negoci; és a dir, en el procés d’internacionalització de les empreses, els aspectes comunicatius i lingüístics hi ocupen un espai central i és per aquest motiu que les empreses que coneixen i aprofiten el seu capital lingüístic estan en millors condicions alhora d’obrir nous mercats.

Es van aprofitar les xarxes socials (Twitter #UOCdiversitat i Linkedin) per prepara la Jornada i continuar el debat a partir de tres preguntes clau:

1.- Quines creieu que són les claus per integrar-nos i col·laborar amb persones de diferents cultures i llengües? http://lnkd.in/63B34a

2.-  La diversitat com a factor de competitivitat.http://lnkd.in/63ptva 

3.- Competitivitati gestió cultural. Què en pensen els experts? http://lnkd.in/QK84Mv.  Una primícia de la Jornada va ser la presentació del vídeo “El poder de babel” que que s’emetrà ben aviat a TV3, TVE, a Irlanda i a Finlàndia: http://vimeo.com/media314/tpobos

Per saber-ne més:

– Informe Elan.cat El multilingüisme a les empreses catalanes

Mercat global, mercat local. Implicacions per al multilingüisme de l’empresa

Documents de referència

Deixa un comentari