Resultats del model lingüístic escolar de Catalunya. L’evidència empírica.

S’ha presentat Resultats del model lingüístic escolar de Catalunya. L’evidència empírica, de Miquel Strubell, Llorenç Andreu i Elena Sintes (coordinadors), i Melina Aparici, Joaquim Arnau, Aurora Bel, Montserrat Cortès-Colomé, Carme Pérez Vidal i Ignasi Vila (autors).Acte IEC Càtedrà de Multilingüisme

L’obra, promoguda per la Càtedra de Multilingüisme UOC, té per objectiu mostrar al gran públic no especialitzat, des d’una visió científicament fonamentada, dades per a la reflexió i la valoració del model educatiu català, un model d’èxit, un model aplaudit pel Consell d’Europa i altres organismes internacionals, que, a més, no segrega als estudiants en funció de la seva llengua i que garanteix la cohesió social. Cada autor ha donat resposta, mitjançant dades empíriques, a una de les preguntes plantejades:

1. «Els alumnes castellanoparlants acaben l’escolarització obligatòria amb dèficits en els coneixements escolars per culpa del fet d’estudiar en una llengua –la catalana– que no és la seva?»

2. «Els alumnes del sistema educatiu català, tenen dèficits en els coneixement escolars en comparació amb alumnes d’altres contextos?»

3. «Els alumnes acaben l’escolarització obligatòria amb dèficits en els coneixements de castellà pel fet d’estudiar (principalment) en llengua catalana?»

4. «Els (o molts) alumnes castellanoparlants (i d’altres llengües) acaben l’escolarització obligatòria amb (importants) dèficits en els coneixements de català si no estudien (principalment) en llengua catalana?»

5. «Les persones que han adquirit un bon domini de dues llengües de manera precoç tenen més facilitat per aprendre una altra llengua, comparades amb les persones monolingües?»

6. «Hi ha proves que les persones que han adquirit un bon domini de dues llengües de manera precoç tenen avantatges cognitius, comparades amb les persones monolingües?»

Més informació: Bloc de Miquel Strubell; Bloc de sociolingüística de Pere Mayans; somescola.cat

El canal 3/24  entrevista la Dra. Eva Pons (UB) que analitza la sentència del Tribunal Suprem del Regne d’Espanya sobre el decret que regula els usos lingüístics a l’ensenyament infantil: http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4151090

 

Deixa un comentari