Les institucions europees impulsen noves iniciatives per fomentar l’aprenentge de llengües

LEurobaròmetre 2011 posa de manifest que per al el 98% dels enquestats l’aprenentatge de llengües és una oportunitat per als seus fills. És a dir, nou de cada deu ciutadans de la Unió Europea consideren que la capacitat de parlar llengües estrangeres és molt útil i que serà positiva per al futur dels seus fills.

No obstant això, un altre estudi de la Comissió Europea sobre coneixements i competència lingüística entre alumnes adolescents de 14 països europeus, posa de manifest que  tan sols el 42% dels alumnes és competent en una primera llengua estrangera, i el 25% en la segona llengua. Afegit a aquest baix percentatge, el 14% no aconsegueix el nivell «d’usari bàsic» en la primera llengua estrangera apresa a l’escola. El camí doncs, que cal recórrer per aconseguir augmentar les competències lingüístiques dels infants i joves és encara força llarg.

En aquest context, la Comissió ha concretat l’aprenentatge de llengües com un dels seus sis objectius específics, i per fer-ho possible incrementarà el finançament destinat a aquest objectiu. La Comissió proposarà també criteris de referència sobre competències lingüístiques a finals d’aquest any per tal que els Estats membres puguin mesurar les millores en l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües.

Més iformació:Resum de l’Eurobaròmetre: http://ec.europa.eu/languages/documents/eurobarometer/e386summary_es.pdf

Comissió Europea: http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/index_en.htm

Deixa un comentari