Rsponsabilitat Social Corporativa

Llengua, empresa i societat

La cultura d’empresa ha començat a incorporar, ja fa alguns anys, algunes idees provinents del camp de les ciències socials. Una de les iniciatives que està arrelant en els nous models de gestió d’empreses i organitzacions, en la cultura empresarial, és la Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) o Responsabilitat Social Empresarial (RSE) és la contribució activa i voluntària a la millora social, econòmica i ambiental per part de les empreses i organitzacions amb l’objectiu de millorar la seva situació competitiva i afegir nous valors a la seva activitat i gestió des de la perspectiva econòmica, ambiental i social. D’alguna manera es podria dir que els antecedents de la RSC s’han forjat en el cooperativisme i l’associacionisme en la mesura que la RSC planteja un nou model d’equilibri entre les tres dimensions: econòmica, social i ambiental.

A Catalunya convé destacar l’activitat ininterrompuda del “think tank” liderat per en Josep Maria Canyelles. Responsabilitat Global du a terme nombroses iniciatives i difon aquest nou enfocament de gestió empresarial des del bloc Responsabilitat Global.

Per a JM Canyelles la RS és un model, un estil de gestió que afecta i implica tota l’organització. S’han d’identificar els grups d’interès i dialogar-hi. Un element central és doncs la disposició al diàleg per identificar els temes clau de la RS. La llengua, la gestió de les llengües dins les organitzacions pot ser identificada, pels diferents grups d’interès, com un dels aspectes a treballar.

JM Canyelles ha participat recentment a la VI  Jornada sobre Gestió Lingüística a l’empresa, organitzada per l’Instituto de Máquina-Herramienta de Elgoibar. Des d’aquest enllaç es pot seguir la seva intervenció.

En l’exposició Canyelles comenta també el model de RS al Quebec que preveu la gestió de les llengües com un dels punts transversals i comuns a totes les empreses.

Aquest enfocament i les experiències que es presenten en la conferència són un bon complement de la conferència del professor Amado Alarcón que podeu seguir des d’aquí.

Deixa un comentari