21 de febrer. Dia Internacional de la Llengua Materna

«Les llengües són els instruments més poderosos per a la preservació i el desenvolupament del nostre patrimoni cultural tangible i intangible. Tota iniciativa per promoure la difusió de les llengües maternes servirà no només per incentivar la diversitat lingüística i l’educació multilingüe, sinó també per crear més consciència sobre les tradicions lingüístiques i culturals d’arreu del món i inspirar la solidaritat que es basa en l’enteniment, la tolerància i el diàleg» (Nacions Unides, 21 de febrer).

Des de la perspectiva de la societat catalana estem parlant doncs de la necessitat de conèixer i reconèixer la diversitat lingüística i cultural que hi és present a fi de poder avançar en la construcció d’una societat heterogènia, diversa i cohesionada alhora a l’entorn de la llengua pròpia del país, la llengua catalana.

Protegir les llengües maternes de la població estrangera resident a Catalunya no és en absolut contradictori amb el foment de la llengua catalana, al contrari. En primer lloc és imprescindible conèixer i reconèixer qui som i com som per poder dibuixar l’horitzó on volem arribar.

D’una banda, l’accés a  la llengua i la cultura catalanes per part de la població estrangera, a més de constituir un element que afavoreix la seva inclusió i facilita la seva participació a la vida social i ciutadana, és també la via per a la plena autonomia dins la societat d’acollida.

De l’altra, i pel que fa al reconeixement dels valors i de les oportunitats que la diversitat lingüística ofereix a la societat catalana, els models de gestió de les llengües inclusius permeten establir usos diferenciats per a les llengües segons la funció i el context. Així, el model que promou el multilingüisme igualitari i equitatiu ens dóna pautes per organitzar la gestió de les llengües d’una manera coherent amb les necessitats de la societat catalana, respectuosa amb les identitats de les persones que han triat el nostres país per treballar-hi i conviure-hi i, finalment, com una inversió de futur en un context de globalització.

Aquí a Catalunya, des del Depatament d’Ensenyament s’organtizen alguns cursos de reforç de les llengües maternes dels alumnes: àrab, amazic, xinès, romanès… Des d’aquest enllaç podeu ampliar la informació.

El 21 de febrer pot ser un bon dia per conèixer alguna cosa més sobre les llengües familiars que viuen a casa nostra. El Grup d’Estudi de les Llengües Amenaçades de la Universitat de Barcelona ens ofereix un petit diccionari de cortesia en diferents llengües.

Deixa un comentari