Les indústries de la llengua (I)

Una conseqüència més de la globalització és el desenvolupament de les esmentades “indústries de la llengua”, és a dir, de les “empreses que desenvolupen continguts i eines tecnològiques per al tractament automàtic de la llengua com ara la traducció automàtica o assistida, les tecnologies de la veu, el programari i els serveis de tractament i interpretació de les llengües, d’aprenentatge de llengües, etc. També en formen part les empreses que presten serveis lingüístics de traducció, interpretació, localització, subtitulació, doblatge, de producció de continguts i serveis de formació en llengües”. (Font Linguamón)

No és casualitat doncs, que els últims anys s’hagin posat en funcionament iniciatives orientades a enfortir i cohesionar aquest tipus d’empreses en diferents comunitats lingüístiques. Un exemple del que en podríem dir Clúster de multilingüisme el trobem al País Basc.

El 2010 es va constituir l’associació empresarial del sector d’indústries de la llengua de la comunitat basca, LAGUNE que es planteja com a objectiu prioritari fomentar, enfortir i cohesionar les industries de la llengua de la comunitat basca, mitjançant la millora de la competitivitat i la visibilitat del sector i dels seus associats.

Els factors que han tingut en compte alhora de concretar les industires que en formen part són:

a) que la gestió de la llengua sigui l’objecte de la seva activitat

b) que la gestió lingüística proporcioni oportunitats de mercat.
Les línies de serveis que Lagune ofereix a les empreses associades són:

  • Promoció comercial i internacionalització
  • Formació
  • Millora en la gestió
  • Tecnologia, promoció I+D+i
  • Serveis de caràcter general

LAGUNE està formada per 30 empreses. Per saber-ne més: http://www.langune.com/

En la línia de reforçar l’activitat i la recerca en l’àmbit de les tecnologies associades a les llengües volem també destacar l’activitat que ha dut a terme la Xarxa Europea FlaReNet Fostering Languages Ressurces Network, finançada pel programa e-Contentplus de la Unió Europea.
FlaReNet és una organització de xarxes; un dels seus objectius és desenvolupar una visió comuna de la zona i fomentar una estratègia europea per a la consolidació del sector que permeti millorar la competitivitat dins la Unió Europea i a tot el món.
Mitjançant la creació d’un ampli consens entre els principals actors, la missió de FlaReNet és: determinar les prioritats a curt, a mig i a llarg termini; concretar els objectius estratègics i formular recomanacions consensuades en forma de plans d’acció per a Comunitat Europea, les organitzacions i les indústries nacionals.
La professora Núria Bel, de la Universitat Pompeu Fabra és membre del Consell de direcció de la xarxa.

Deixa un comentari