El Japó necessita persones que parlin llengües estrangeres

Recentment les autoritats japoneses han fet una crida per demanar intèrprets per a les principals llengües de la immigració amb l’objectiu d’assegurar que les indicacions i mesures per contrarestar els efectes del sunami arriben a tothom.

Més de dos milions d’immigrants procedents de Brasil, Xina, Corea, Perú, Filipines, Estats Units i Veneçuela poden tenir dificultats per seguir correctament les recomanacions governamentals. L’associació japonesa de traductors organitza i gestiona aquest servei per al conjunt del país: «Encara que vostè no parli japonès, si coneix alguna de les llengües que es parlen als països esmentats ens pot ajudar».

La gestió de la diversitat als serveis públics és una prioritat en els programes d’acolliment.  Podeu consultar algunes bones pràctiques relacionades amb els serveis d’interpretació a les llengües de la immigració:

Des d’aquestes pàgines podeu ampliar la informació sobre la crida al Japó:

Associació Japonesa de traductors

Gerson Lehrman Group

Deixa un comentari