El Japó necessita persones que parlin llengües estrangeres

Recentment les autoritats japoneses han fet una crida per demanar intèrprets per a les principals llengües de la immigració amb l’objectiu d’assegurar que les indicacions i mesures per contrarestar els efectes del sunami arriben a tothom.

Més de dos milions d’immigrants procedents de Brasil, Xina, Corea, Perú, Filipines, Estats Units i Veneçuela poden tenir dificultats per seguir correctament les recomanacions governamentals. L’associació japonesa de traductors organitza i gestiona aquest servei per al conjunt del país: «Encara que vostè no parli japonès, si coneix alguna de les llengües que es parlen als països esmentats ens pot ajudar».

La gestió de la diversitat als serveis públics és una prioritat en els programes d’acolliment.  Podeu consultar algunes bones pràctiques relacionades amb els serveis d’interpretació a les llengües de la immigració:

Llengua i empresa

La Xarxa europea CELAN, orientada a la promoció de llengües i d’estratègies per a la competitivitat, ha posat en marxa un nou programa de dos anys per fomentar el diàleg entre la comunitat empresarial i els professionals de la llengua.

Les principals activitats de la xarxa són:

– Investigar sobre les necessitats lingüístiques de les empreses europees i de les PYME en diferents sectors.

– Analitzar les eines i els serveis relacionats amb la llengua.

– Desenvolupar aplicacions en línia per donar suport a les necessitats lingüístiques de les empreses. Continua llegint