Pràctiques educatives en entorns plurilingües

Conferència i debat amb José Ignacio Vila, doctor en Ciències de l’educació i catedràtic de psicologia evolutiva de la Universitat de Girona. Té una sòlida experiència en l’àmbit de la docència i la recerca en temes com: anàlisi de pràctiques educatives en contextos plurilingües; pràctica educativa, organització escolar i escola inclusiva; estratègies discursives i adquisició de la llengua escolar en programes de canvi de llengua de la llar a l’escola, etc.

Accés a la presentació

00.0        Presentació

01.201. El marc general

06.10    Implicacions en l’educació

08.56    Com és l’escola inclusiva?

10.16    2. El Pla de Llengua i Cohesió (LIC)

12.40   Desenvolupament de la competència plurilingüe

14.36   El català vertebra el sistema educatiu

18.53   La incorporació tardana i les aules d’acollida

23.53   Els plans d’entorn

24.27   3.  La pràctica educativa

31.10       Debat

Més informació: El professor Vila ha estat degà de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Girona i director de l’Institut de Ciències de l’Educació de la mateixa Universitat, entre d’altres càrrecs acadèmics i de gestió.

Des d’aquest enllaç podeu accedir a informació més precisa i detallada sobre el professor Vila:

Prácticas educativas en entornos plurilingües

Versión en castellano

Conferencia y debate con el profesor José Ignacio Villa, doctor en Ciencias de la Educación y catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Girona.

00.0     Presentación
01:20   1. El marco general
06.10   Implicaciones en la educación
08:56   ¿Cómo es la escuela inclusiva?
10:16   2. El Plan de Lengua y Cohesión (LIC)
12:40   Desarrollo de la competencia plurilingüe
14:36   El catalán vértebra el sistema educativo
18:53   La incorporación tardía y las aulas de acogida
23:53   Los planes de entorno
24.27   3. La práctica educativa
31.10   Debate

El profesor Vila tiene una sólida experiencia en el ámbito de la docencia y de la investigación en temas como: Análisis de prácticas educativas en contextos plurilingües; Práctica educativa, organización escolar y escuela inclusiva; Estrategias discursivas y adquisición de la lengua escolar en programas de cambio de lengua del hogar escuela, etc.  Ha sido decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Girona y director del Instituto de Ciencias de la Educación de la misma Universidad, entre otros cargos académicos y de gestión.
Desde este enlace podéis acceder a información más precisa y detallada sobre el profesor Vila:

Deixa un comentari