El coneixement de llengües una oportunitat per a les empreses?

S’han presentat ls resultats del debat organitzat a Brussel·les per la Comissió europea sobre llengua i empresa.
En el curs del debat, el president de l’Observatori de Plurilingüisme, Christian Tremblay ha subratllat l’emergència del plurilingüisme com un valor central en el món dels negocis. El predomini de ?tot en anglès’ ha acabat; la gestió de les empreses ara inclou la diversitat lingüística com un element essencial de la seva identitat, i també de la cohesió i el benestar dels treballadors.
Per a la secretaria general del Fòrum Europeu Multimèdia, Margaretha Mazura,  els dos aspectes clau d’una empresa pròspera són: conèixer la llengua del client per comunicar millor i conèixer la cultura del client per satisfer millor les seves necessitats.
Així doncs, segons els experts, nombrosos beneficis són a l’espera de les empreses que adoptin una estratègia a favor de les llengües.
http://www.langue-francaise.org/Bruxelles/Bruxelles_divers.php

Una altra perspectiva sobre el tema l’aporta la guia Llengua i empresa? que podeu consultar: http://www.collaboratio.net/mm/File/ca/Empresa_i_llengua.pdf

¿El conocimiento de lenguas una oportunidad para las empresas?

Se han presentado los resultados del debate organizado en Bruselas por la Comisión Europea sobre lengua y empresa
En el curso del debate, el presidente del Observatorio de Plurilingüisme, Christian Tremblay ha subrayado la emergencia del plurilingüisme como un valor central en el mundo de los negocios. El predominio de ‘todo en inglés’ ha acabado; la gestión de las empresas ahora incluye la diversidad lingüística como un elemento esencial de su identidad, y también de la cohesión y el bienestar de los trabajadores.
Para la secretaría general del Foro Europeo Multimedia, Margaretha Mazura, los dos aspectos clave de una empresa pròspera son: conocer la lengua del cliente para comunicar mejor y conocer la cultura del cliente para satisfacer mejor sus necesidades.
Así pues, según los expertos, numerosos beneficios esperan a las mpresas que adopten una estrategia a favor de las lenguas.

http://www.langue-francaise.org/Bruxelles/Bruxelles_diverso.php <!-more–>

Deixa un comentari