Multilingüisme i família

Butlletí del Cercle XXI. Número  8. Les famílies multilingües en l’entorn català

http://www.cercle21.cat/newsletter

La revista ofereix una àmplia perspectiva sobre la situació de les famílies multilingües en l’entorn català:

En primer lloc l’informe “Els usos lingüístics a les llars de Catalunya”, de la sociòloga Elena Sintes Pascual. L’autora, a partir de dades de l’Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població, ens proporciona una visió general de la situació de les llengües a les llars de Catalunya, amb particular esment a les llars lingüísticament mixtes.

En segon lloc, anàlisi de casos a partir d’unes converses que amb quatre famílies lingüísticament mixtes (català i una altra llengua) que expliquen la seva experiència, les seves percepcions, la transmissió de la llengua (de les llengües) als fills, la influència de l’entorn i el paper de l’escola en l’adquisició de les llengües…

A continuació, Anna Solé, llicenciada en econòmiques i humanitats, explica, de Brussel·les estant i des de la seva experiència familiar directa el resultat d’una recerca que ha publicat recentment en el seu llibre “Bilingües des del bressol. Educar els fills en diverses llengües”. El llibre tracta dels criteris i recomanacions sobre l’educació bilingüe i multilingüe dels infants i presenta diversos estudis de cas de famílies multilingües amb diverses combinacions lingüístiques. L’empresari Toni Fernández, també membre d’una família multilingüe, aporta una reflexió sobre la relació entre el multilingüisme en la família i la societat.

Des d’un punt de vista més quantitatiu, el sociòleg Natxo Sorolla, del Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) de la Universitat de Barcelona, fa una anàlisi de les famílies lingüísticament mixtes a partir de les dades que proporciona per a Catalunya l’Enquesta d’usos lingüístics de la població (2008) (Secretaria de Política Lingüística i Institut d’Estadística de Catalunya).

Altres referències relacionades amb aquest tema:

– BOIX, Emili. Català o castellà amb els fills? La transmissió de la llengua en famílies bilingües a Barcelona. Sant Cugat del Vallès: Edicions Rourich,2009. Premi de sociolingüística ‘Jaume Camp’ 2010.  En venda a la llibreria Catalònia, Ronda de Sant Pere, 3 (08010 Barcelona),http://www.llibreriacatalonia.cat

– SOLÉ MENA, Anna. Multilingües des del bressol. Educar els fills en diverses llengües. Barcelona: Editorial UOC, 2009. ISBN 978-84-9788-842-4. Preu €16. També disponible en versió traduïda al castellà. Informació: http://www.editorialuoc.cat/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=506

– Bilingual Family Newsletter. http://www.bilingualfamilynewsletter.com

——————————

Boletín del Círculo XXI. Número 8. Las familias multilingües en el entorno catalán http://www.círculo21.cat/newsletter

La revista ofrece una amplia perspectiva sobre la situación de las familias multilingües en el entorno catalán:

En primer lugar el informe “Los usos lingüísticos a los hogares de Catalunya”, de la socióloga Elena Sintes Pascual. La autora, a partir de datos de la ‘Encuesta de condiciones de vida y hábitos de la población’, nos proporciona una visión general de la situación de las lenguas en los hogares de Catalunya, con particular mención a los hogares lingüísticamente mixtos.

En segundo lugar, se presentan diversos casos a partir de unas conversaciones que con cuatro familias lingüísticamente mixtas (catalán y otra lengua) que explican su experiencia, sus percepciones, la transmisión de la lengua (de las lenguas) a los hijos, la influencia del entorno y el papel de la escuela en la adquisición de las lenguas…

A continuación, Anna Solé, licenciada en económicas y humanidades, explica, desde Bruselas y desde su experiencia familiar directa el resultado de una investigación que ha publicado recientemente en su libro “Bilingües desde la cuna. Educar los hijos en varias lenguas”. El libro trata de los criterios y recomendaciones sobre la educación bilingüe y multilingüe de los niños y presenta varios estudios de caso de familias multilingües con varias combinaciones lingüísticas.

El empresario Toni Fernández, también miembro de una familia multilingüe, aporta una reflexión sobre la relación entre el multilingüismo en la familia y la sociedad.

Desde un punto de vista más cuantitativo, el sociólogo Natxo Sorolla, del Centro Universitario de Sociolingüística y Comunicación (CUSC) de la Universidad de Barcelona, hace un análisis de las familias lingüísticamente mixtas a partir de los datos que proporciona para Catalunya la ‘Encuesta de usos lingüísticos de la población’ (2008) (

Otras referencias relacionadas con este tema:

– BOIX, Emili. ‘¿Catalán o castellano con los hijos? La transmisión de la lengua en familias bilingües en Barcelona’. Sant Cugat del Vallès: Ediciones Rourich, 2009. Premio de sociolingüística ‘Jaume Camp’ 2010. En venta a la librería Catalònia, Ronda de Sant Pere, 3 Barcelona),http://www.llibreriacatalonia.cat

– SOLÉ MENA, Anna. ‘Multilingües desde la cuna. Educar los hijos en varias lenguas’. Barcelona: Editorial UOC, 2009.. También disponible en versión traducida al castellano.

– Bilingual Family Newsletter. http://www.bilingualfamilynewsletter.cómo

Deixa un comentari